İnsanların Atmosfere Etkileri

0
2077
görüntülenme
İnsanların Atmosfere Etkileri
İnsanların Atmosfere Etkileri

Atmosferin sıcaklığının, nemliliğin, hareketlerinin ve atmosferi oluşturan gazların oransal dağılımının binlerce yıldır süregelen bir dengesi vardır. Atmosferdeki doğal dengenin bozulması, hem doğal çevre hem de insan yaşamı üzerinde önemli etkilere neden olabilmektedir.

Atmosferin dengesini bozan çeşitli etkenlerden biri de insan faaliyetlerinin etkileridir. Bu etkilerin başında fosil yakıt adı verilen kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının artması vardır. Sanayi faaliyetlerinde, ulaşım araçlarında ve meskenlerin ısıtılmasında fosil yakıtların kullanımı; son yüzyılda çok artmıştır. Bu durum; atmosferde karbondioksit, karbonmonoksit, metan gibi ısıyı artıran gazların miktarını artırmıştır. Isıyı artıran bu gazlar, atmosferin ve yerin yeterince soğumasını önlemekte ve sera etkisine sebep olmaktadır. Sera etkisi de binlerce yıl sürmesi gereken iklim değişmelerinin çok kısa bir zamanda gerçekleşmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Küresel iklim değişmesinin kuraklaşma, çölleşme, buzulların erimesi, ormanların azalması, birçok canlı türünün neslinin tükenmesi gibi sonuçlara neden olabileceği öngörülmektedir. Afrika’nın Sahel Bölgesi’nde 1970‘li yıllarda gerçekleşen kuraklıkta 100 bin civarında insanın açlıktan ölmesi, bu etkininin en çarpıcı örneklerindendir.

Sera gazı adı verilen bu gazların, kül ve toz gibi parçacık maddelerin atmosferde artışı, aynı zamanda hava kirliliğine de sebep olmaktadır. Bu kirlilik, son yüzyılda başta nüfusu fazla sanayi şehirleri olmak üzere birçok şehirde insan sağlığını tehdit eden astım ve kanser gibi ciddi hastalıklara neden olmaktadır. Kirli havaya sahip bu yerlerde ortaya çıkan asit yağmurları da doğal ve beşerî ortama ciddi zarar vermektedir. Çeşitli sanayi mamullerinin üretiminde ve spreylerde kullanılan, başta kloroflorokarbon olmak üzere, sentetik sera gazları ise atmosferdeki ozon moleküllerinin parçalanmasına neden olarak ozon tabakasını delmektedir. Bu durum da güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınların yeryüzüne ulaşmasına neden olmaktadır.

  Dünya'nın En Fazla Şimşek Çakan Yeri: Catatumbo Nehri
Paylaş

Bir Cevap Yazın