Yatırım Getirisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0
273
görüntülenme
Yatırım Getirisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Yatırım Getirisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yatırım Getirisi (YG veya ROI), yatırımın maliyetine göre elde edilen kâr miktarını ölçmek için kullanılan bir karlılık oranıdır. Yatırım getirisi, yatırımın maliyet etkinliğini değerlendirir ve yüzde veya oran olarak ifade edilir.

Yatırım Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Bir yatırımın getirisinin yatırımın maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Yatırım getirisi aşağıdaki formül ile hesaplanır:

YG = Kar Marjı / Yatırım Maliyeti

veya

ROI = (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç – Yatırım Maliyeti) / Yatırım Maliyeti

Yatırımdan elde edilen kazanç, varlığın değerindeki artıştır. Yatırım kazancı eksi yatırım maliyeti, kar marjı olarak bilinir.

Tek bir varlık veya herhangi bir faaliyet (örneğin, reklam kampanyası) yerine satılacak ürünlerin yatırım getirisini hesaplamak için, satın alınan toplam mal miktarını ve toplam satış hacmini bilmeniz gerekir. Bu önemlidir, çünkü yatırım maliyeti satın alınan tüm ürünleri içerir. Kar marjınız kaç adet ürün sattığınıza göre belirlenir. Finans ve iş dünyası ile ilgili konularda kendinizi geliştirmek istiyorsanız irefy.com sitesini belirli aralıklarla ziyaret ederek makaleleri okuyabilirsiniz.

İşletmelerde yatırım getirisi aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

Yatırım Getirisi = Faaliyet Geliri / Ortalama İşletme Varlıkları

Ortalama işletme varlıkları, işletmenin mevcut faaliyetlerini yürütmek için gereken bu varlıkların normal miktarını ifade eder, ve bu değer, başlangıç dönemi bakiyeleri ile bitiş dönemi bakiyeleri toplanarak ve ikiye bölünerek hesaplanır.

Şirketlerde kullanılan bu tür yatırım getirisi ölçümü, her bir bölümün faaliyet geliri elde etmek için işletme varlıklarını ne kadar etkili kullandığının bir değerlendirmesini sağlar.

YG ayrıca, aşağıdaki gibi işletme kar marjı ve varlık cirosu olmak üzere iki ayrı orana ayrılabilir:

YG = Faaliyet Geliri / Ortalama İşletme Varlıkları

Faaliyet Kar Marjı = Faaliyet Geliri / Satışlar

Varlık Devri = Satış Ortalaması / İşletme Varlıkları

Uygulamada, işletmenin yapısına bağlı olarak, YG hesaplamasının birçok varyasyonu kullanılmaktadır.

Faaliyet geliri, bölümün günlük faaliyetlerinden elde ettiği gelirdir.

Bu ölçüm, gelir vergisi gideri, faiz geliri, faiz gideri ve olağandışı kazanç ve zararlar gibi net gelirin hesaplanmasında kullanılan kalemleri içermez.

İşletmelerde YG’nin odak noktası, mülk, tesis ve ekipmanın satışından kaynaklanan tek seferlik kazançları veya kayıpları içermeyen temel iş faaliyetlerine göre ne kadar iyi performans gösterdiğidir.

İşletme varlıklarına örnek olarak nakit, alacak hesapları, ön ödemeli varlıklar, binalar ve ekipman dahildir.

İşletme, varlıkları faaliyet geliri elde etmek için kullandığı sürece, bu varlıklar “faaliyet varlıkları” kategorisine dahil edilir.

Faaliyet geliri belirli bir döneme ait bilgileri temsil eder (gelir tabloları her zaman belirli bir döneme ait bilgileri sunar), işletme varlıkları ise belirli bir zamanda sunulur (bilançolar her zaman belirli bir zaman dilimi için bilgi sunar).

Bu kalemlerin yatırım getirisi oranına dahil edilecekse, bilanço kalemleri için ortalama bilanço bilgilerini kullanmak daha mantıklıdır.

Kuruluşlar, iç değerlendirme amaçları için genellikle kendi benzersiz faaliyet geliri hesaplamalarını yapar. Kuruluşlar faaliyet gelirini çeşitli yöntemlerle hesaplayabilir.

Yatırım getirisi, bir yatırımın karlılığının basit bir tahminini sunar. Bu nedenle, farklı yatırımları karşılaştırırken diğer göstergeler de dikkate alınmalıdır.

Paylaş

Bir Cevap Yazın