Toprak Kullanımının Çevresel Sonuçları

0
1006
görüntülenme
Toprak Kullanımının Çevresel Sonuçları
Toprak Kullanımının Çevresel Sonuçları

Nüfusun hızla artmasına bağlı olarak ekili alanların miktarındaki büyük artış, özellikle son yüzyılda önemli çevre sorunlarına yol açtı. Hatta bu sorunları günümüzün sanayileşmiş ülkeleri bile yoğun bir biçimde yaşadı. Sanayileşmiş ülkeler, uzun bir süre arazilerin genişletilmediği bir tarım sistemi uyguladı. Örneğin 1940 yılında İngiltere’de tarım arazilerinin kapladığı alan 1860 yılındakiyle aynıydı. Ancak 1940 yılı sonrasında İngiltere’de ciddi çevresel bozulmalar yaşandı. Bu süreçte, İngiltere’deki çayırlık alanların neredeyse tamamı, koruluk, ağaçlık, bataklık ve sulak arazilerin ise yarısı tahrip edildi.

Dünya üzerinde, tarım alanı açmak için yoğun bir biçimde yok edilen doğal ortam unsurlarından biri de bataklıklar olmuştur. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri tarım alanı açmak için son yüzyıl içinde bataklıklarının yarıdan fazlasını kurutmuştur. En büyük kayıp ise şeker kamışı ekimi için yer açmak amacıyla 1883 yılında kurutma çalışmalarının başlatıldığı Florida eyaletinin bataklıklarında gerçekleşmiştir. Florida bataklıklarını besleyen nehirlerin yatakları yeni kanallar kazılarak değiştirilmiş ve bölgenin doğal drenajı yok edilmiştir. Bunun sonucunda bataklık turbaları kurumuş ve toprak düzeyi yılda 30 santimetre kadar azalmıştır. Toplam 2,5 milyon su kuşunun %90’ı da dâhil olmak üzere, doğal yaşamın büyük bölümü yok olmuştur. Günümüzde ise kurutulmaktan kurtulan ya da tersine drenajla tekrar bataklık hâline getirilen Florida bataklıkları, eyalet yönetimi tarafından koruma altına alınmıştır.

  Bilim Adamlarından Sahil Kentleri İçin Uyarı
Paylaş

Bir Cevap Yazın