Katyon ve Anyon Arasındaki Temel Farklar

0
27499
görüntülenme
Katyon ve Anyon Arasındaki Temel Farklar
Katyon ve Anyon Arasındaki Temel Farklar

Katyonlar ve anyonlar sırasıyla pozitif ve negatif yüklü atomlardır. Kimyasal olarak bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçası; birkaç türü birleşince molekül oluşturan parçacığa atom denir. Protonlar ve nötronlar ‘çekirdek’ olarak adlandırılan atomun merkezinde yer alırken, elektronlar çeşitli yörüngelerde çekirdeğin etrafında yüzerler. Protonlar pozitif bir yük, elektronlar negatif yük taşırlar. Bununla birlikte, nötronlar hiçbir elektrik yükü taşımazlar.

Bir atomun, elektrik yükünü nötralize eden eşit miktarda proton ve elektron içerdiği durumda kararlı bir halde olduğu söylenir. Bununla birlikte, bir atomun veya atom grubunun elektronları kazanabileceği veya kaybedebileceği, bunun da pozitif veya negatif yüklü olabileceği ihtimali de vardır. Bu gibi atomlara ‘iyon’ denir. Elde ettiği yüke bağlı olarak, bir iyon iki kategoriye ayrılır; katyon ve anyon.

Katyon

☞ Katyon, bir veya daha fazla elektron kaybeden bir atomdur. Bu, katyona net pozitif bir yük verir, çünkü pozitif yüklü olan protonlar elektronlardan daha fazladır.

☞ Bir elektron kaybı, elektronların itici gücünü düşürdüğünden, protonların elektronları çekirdeğe çekmesini ve böylece katyonun yarıçapını azaltmasını mümkün kılar.

☞ ‘+’ işareti kullanılarak temsil edilir. Örneğin Na + katyonu, bir elektronun protonlardan daha düşük olduğunu gösterir. Benzer şekilde, + 4 yüklü bir katyon, toplam proton sayısından dört elektron daha azdır.

☞ Elektronizasyondan sonra katyonlar katot (negatif elektrot) yönünde çekilirler.

☞ Genellikle endotermik reaksiyonlarla metaller oluşur.

Anyon

☞ Bir anyon, bir veya daha fazla elektron kazanmış bir atomdur. Negatif yüklü elektronların, protonlara kıyasla sayıları yüksek olduğundan, bu, anyona net bir negatif yük verir.

☞ En dıştaki yörüngedeki elektronların ilavesi elektron-elektron iticiliğini arttırdığı için elektronları daha da parçalara ayırır ve böylece anyonun yarıçapını arttırır.

☞ ‘-‘ işareti kullanılarak gösterilir. Örneğin, Cl anyonu, protonlardan daha fazla bir elektrona sahip olduğunu gösterir. Benzer şekilde, -2 yüklü bir anyon, toplam proton sayısından iki elektron daha üretir.

  Ekosistem Nedir, Özellikleri Nelerdir?

☞ Elektroliz sırasında anoda (pozitif elektrod) doğru çekilir.

☞ Anyonlar genellikle metaller tarafından ekzotermik reaksiyonlarla oluşur.

Katyon ve Anyon Tablosu

Aşağıdaki tabloda katyonlar ve anyonlar listelenmiştir.

Katyonlar
İsimFormül
AmonyumNH 4 +
Sezyumcs +
Bakır (I) (Cuprous)Cu +
HidrojenH +
HidronyumH 3 O +
LityumLi +
PotasyumK +
GümüşAg +
Sodyumna +
BaryumBa + 2
BerilyumBe 2+
KalsiyumCa 2+
Krom (II) (Kromuz)Cr 2+
Bakır (II) (Cupric)Cu + 2
Demir (II) (Demirli)Fe + 2
Kurşun (II)Pb 2+
Magnezyummg + 2
Manganez (II) (Manganez)Mn 2+
Mercury (I) (Mercurous)Hg 2 2+
Cıva (II) (Mercurik)Hg 2+
NitronyumNO 2 +
Sodyumna +
StronsiyumSr 2+
Kalay (II) (kalaylı)Sn 2+
ÇinkoZn 2+
AlüminyumAl 3+
Krom (III) (Kromik)Cr 3+
Demir (III) (Demir)Fe 3+
Manganez (III) (Manganik)Mn 3+
Kalay (IV) (Stannik)Sn 4+

 

Anyonlar
İsimFormül
AsetatCH 3 COO
AmidNH 2
BromürBrO 3
Bromürbr
KloratClO 3
KlorürCI
KloritClO 2
SiyanatOCN
SiyanürCN
Dihidrojen fosfatH 2 PO 4
FlorürF
BiçimlendirmekHCOO
HidrürH
Hidrojen karbonatHCO 3
Hidrojen sülfatHSO 4
HipobromitOBR
HipokloritOCl
HidroksitOH
IyodetIO 3
İyodürI
NitratHAYIR 3
PerkloratClO 4
PermanganatMnO 4
TiyosiyanatSCN
KarbonatCO 3 2-
KromatCrO 4 2-
DikromatCr 2 O 7 2-
Hidrojen fosfatHPO 4 2-
Oksalat2 O 4 2-
OksitO 2-
PeroksitO 2 2-
SülfatSO 4 2-
SülfürS 2-
SülfitSO 3 2-
TiosülfatS 2 O 3 2-
ArsenatAso 4 3-
ArsenitAso 3 3-
NitritK 3-
FosfatPO 4 3-

Anyonlar ve katyonlar birlikte pozitif yüklerin sayısının negatif yüklerin sayısına eşit olduğu nötr iyonik bileşikler oluştururlar. Örneğin sodyum klorür (NaCl) veya masa tuzu, sodyum ve klor iyonları birbirine yapıştığında oluşur. Sodyum atomu bir elektron kaybederek Na + haline gelirken, klor atomu bir elektron kazanarak Cl- haline gelir. Kaybolan elektron sayısı kazanılan elektron sayısına eşit olduğundan, iyonik bileşiklerin net elektrik yükleri yoktur.

  Asit Yağmuru Nasıl Meydana Gelir?

İçerik Tablosu

Paylaş

Bir Cevap Yazın