Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri

Ülkemizde doğal ve beşerî koşullar nedeniyle bölgesel ge­liş­miş­lik ba­kı­mın­dan önem­li fark­lı­lık­lar bulunmaktadır. Her bölgenin kaynakları, avantajları-dezavantajları, kalkınma projeleri, ihtiyaçları diğer bölgelerden farklıdır. Özellikle sa­na­yi...

Türkiye Madenleri: Türkiye’de Çıkartılan Madenler

Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan ve ekonomik değer taşıyan mineral topluluklarına maden ya da cevher adı verildiğini öğrendiniz. Türkiye, maden çeşitliliği açısından dünyanın sayılı...
Türkiye'nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler

Türkiye’nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle ticari, ekonomik, askerî ve siyasi yönden farklı uluslararası kuruluşlara üyedir. Ül­ke­mi­zin üye ol­du­ğu bu ku­ru­luş­lar­dan bi­ri 1945’te ku­rul­muş olan Bir­leş­miş...
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Varlıkları

Ülkemiz göreceli ve mutlak konumu itibarıyla turizm potansiyeli açısından önemli özelliklere sahiptir. Türkiye’nin ılıman kuşakta yer alması, güneşli gün sayısının çokluğu ve üç tarafının...
Madenler ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Madenler ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Doğada kendiliğinden oluşmuş, insandan önce de var olan ve oluşumunda insan aklı ve teknolojisinin etkili olmadığı zenginliklere doğal kaynaklar denilir. İşte bu doğal kaynakların...
Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler

Ülke sınırları içerisindeki her türlü mal ve hizmet alım satımına iç ticaret denir. Ülkemizde iç ticaret hareketli bir yapıya sahiptir. Bu canlılıkta; ülkemizdeki iklim...
Boru Hatları Nedir, Ne İşe Yarar, Türkiye’de Yer Alan Petrol Boru Hatları Nelerdir?

Boru Hatları Nedir, Ne İşe Yarar, Türkiye’de Yer Alan Petrol Boru...

Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazın en hızlı ve güvenli taşıma şekli borularla yapılanıdır. Bu yöntem, aynı zamanda üretim...
Türkiye'yi Etkileyen Rüzgarlar

Türkiye’yi Etkileyen Rüzgarlar

Türkiye’de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırmaktadır.Karayel, kuzeybatıdan esen soğuk bir rüzgârdır. Çoğunlukla fırtına şeklinde eser. Yıldız, kuzeyden esen...
Türkiye'de Yetiştirilen Hayvan Türleri

Türkiye’de Yetiştirilen Hayvan Türleri

Türkiye, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı bakımından dünyada başta gelen ülkelerden biridir. Ancak, bu hayvanlardan elde edilen et ve süt verimi çok fazla değildir....

Türkiye’de Nüfus Artışı

Hızlı nüfus artışı, göç ve çarpık kentleşme diğer bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorun olmuştur. Nüfusun büyüklüğü, artış hızı, yaş dağılımı,...
Plesk Trial Lisans Kodu