Türkiye'nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler

Türkiye’nin Üye Olduğu Küresel ve Bölgesel Örgütler

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle ticari, ekonomik, askerî ve siyasi yönden farklı uluslararası kuruluşlara üyedir. Ül­ke­mi­zin üye ol­du­ğu bu ku­ru­luş­lar­dan bi­ri 1945’te ku­rul­muş olan Bir­leş­miş...
Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri

Ülkemizde doğal ve beşerî koşullar nedeniyle bölgesel ge­liş­miş­lik ba­kı­mın­dan önem­li fark­lı­lık­lar bulunmaktadır. Her bölgenin kaynakları, avantajları-dezavantajları, kalkınma projeleri, ihtiyaçları diğer bölgelerden farklıdır. Özellikle sa­na­yi...
Türkiye'de Yetiştirilen Hayvan Türleri

Türkiye’de Yetiştirilen Hayvan Türleri

Türkiye, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı bakımından dünyada başta gelen ülkelerden biridir. Ancak, bu hayvanlardan elde edilen et ve süt verimi çok fazla değildir....
Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Tarım ve Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Ülkemizin toplam nüfusunun yaklaşık %20’si kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Kırsal kesimlerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli ekonomik etkinliktir. Ancak tarım ve hayvancılık, dolaylı olarak...
Madenler ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Madenler ve Enerji Kaynaklarının Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Doğada kendiliğinden oluşmuş, insandan önce de var olan ve oluşumunda insan aklı ve teknolojisinin etkili olmadığı zenginliklere doğal kaynaklar denilir. İşte bu doğal kaynakların...

Türkiye Madenleri: Türkiye’de Çıkartılan Madenler

Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan ve ekonomik değer taşıyan mineral topluluklarına maden ya da cevher adı verildiğini öğrendiniz. Türkiye, maden çeşitliliği açısından dünyanın sayılı...
Türkiye'nin Enerji Kaynakları

Türkiye’nin Enerji Kaynakları

Türkiye’nin enerji üretiminde en fazla kullanılan enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bunlar içerisinde en büyük pay ise linyit kömürüne aittir. Linyit, III. Jeolojik zamanda...
Türkiye’den Muhteşem Manzaralarıyla Görülmeye Değer 10 Yer

Türkiye’den Muhteşem Manzaralarıyla Görülmeye Değer 10 Yer

Ülkemizin neredeyse her bir noktası olağanüstü tarihi ve doğal güzelliklerle çevrili. Böyle olunca nereye gittiğiniz fark etmeksizin muhteşem manzaralarla karşılaşmanız mümkün. Ancak bazı yerler...
Türkiye'de Yamaç Paraşütü Yapılabilecek En Güzel Yerler

Türkiye’de Yamaç Paraşütü Yapılabilecek En Güzel Yerler

Bugünlerde sıkça adını duyduğumuz ve seven isteyen herkesin yapabileceği bir spor dalı olan yamaç paraşütü, tatil planımıza yön vermeye başladı. Ülkemiz yamaç paraşütü için...
Türkiye’de Öne Çıkan Festivaller

Türkiye’de Öne Çıkan Festivaller

İstanbul Film Festivali Rock’n Coke İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen festival, İstanbul’un büyük sinema salonlarında ve farklı dillerde...