Kimya Öğretmenliği Nedir, Kimya Öğretmeni Ne İş Yapar?

Kimya Öğretmenliği Nedir, Kimya Öğretmeni Ne İş Yapar?

Kimya öğretmeni, çalıştığı eğitim kurumunda kimya ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları yaş düzeylerini de gözeterek öğrencilere kazandıran kişidir. Kimya ile ilgili kuram,...
Kimyagerlik Nedir, Kimyagerler Ne İş Yapar?

Kimyagerlik Nedir, Kimyager Ne İş Yapar?

Kimyager, maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, araştıran, tanımlayan, üretebilen ve değiştirebilen, mesleğiyle ilgili kamu, özel ve hizmet sektörü ile endüstri dallarının işletme ve...
Eczacılık Nedir, Eczacı Ne İş Yapar?

Eczacılık Nedir, Eczacı Ne İş Yapar?

Doktorlarca düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları hastalara sunan, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlayan, laboratuvarda ilaçların analizi ve ilaçların geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapan kişidir....
Plesk Trial Lisans Kodu