Kalsiyum (CA) Elementi Nedir, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kalsiyum, insan vücudunda en fazla bulunan elementtir. Vücutta bulunan kalsiyumun büyük bir kısmı kemik ve dişlerin yapısında bulunur. Kemiklerin yapısında kalsiyum fosfat tuzu...

Demir (FE) Elementi Nedir, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Demir insan sağlığı için en önemli elementlerden biridir. Kandaki alyuvarlarda olan hemoglobinin yapısında bulunur. Hücrelere oksijen taşımada görev yapar. Demir insan vücudunda 4-5 gr...
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, doğa bilimleri ve çeşitli mühendislik dallarından yararlanarak DNA teknolojisiyle yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen...
Radyasyonun Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Radyasyonun Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Radyoaktiviteden tıp, sanayi, ziraat, elektronik gibi alanlarda pek çok amaçla yararlanılır. Örneğin, troit kanseri teşhisinde ve tedavisinde radyoaktif iyot kullanılır. Ancak bu kullanımlardaki radyasyon...
DNA'nın Yapısı Nasıldır, Özellikleri Nelerdir?

DNA’nın Yapısı Nasıldır, Özellikleri Nelerdir?

Watson ve Crick’in, 1953 yılında DNA’nın yapısını açıkladıkları makaleden sonra DNA üzerinde çalışmalara devam edilmiş, DNA’nın yapısı detaylı bir şekilde ortaya konulmuş ve aşağıdaki...

Sodyum (Na) Elementi Nedir, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

“Sodyum” (Na) hücre dışındaki katyonlar arasında en çok bulunan elementtir. Sodyum vücudun asit-baz dengesini düzenler. Aynı zamanda organizmadaki ozmotik basıncın oluşmasına katkıda bulunur ve...
Obezite Nedir, Zararları Nelerdir?

Obezite Nedir, Zararları Nelerdir?

Vücut yağlarının en temel işlevi, gıda rezervlerinin depolama alanı olmasıdır. Tarih öncesi çağlarda, doğal seleksiyon teorisine göre genotipler zorlu koşullara vücuttaki yağ depoları ile...
Pankreasın Yapısı Nasıldır, Vücuttaki Görevleri Nelerdir?

Pankreasın Yapısı Nasıldır, Vücuttaki Görevleri Nelerdir?

Kaburganızın altında, pankreası bulacaksınız, diğerlerinin arasında, kişisel bir sağlık koçu gibi çok çalışan bir organ; Pankreas. Bu organ şeker seviyenizi düzenler ve sizi mümkün...
Fotosentez Nedir, Canlılar İçin Önemi Nedir?

Fotosentez Nedir, Canlılar İçin Önemi Nedir?

Bitkilerin organik moleküllerinde depolanan enerji Güneş’ten gelmektedir. Bitkilerin kloroplastları Güneş’ten gelen, ışık enerjisini soğurur ve bu enerjiyi bitkilerde, şekerde ve diğer organik moleküllerde depolanan...
Tek Hücreli En Büyük Organizma Nedir?

Tek Hücreli En Büyük Organizma Nedir?

Fil, devasa büyüklükte bir hayvandır. Yine de tüm o kocamanlığını 1.000 trilyondan fazla sayıdaki mikroskobik hücreye borçludur. Canlıların en küçük ölçeklilerine baktığımızda ise milyonlarca...