İnsan Nüfusunun Artışı ve Dünyanın Taşıma Kapasitesi

0
2048
görüntülenme
İnsan Nüfusunun Artışı ve Dünyanın Taşıma Kapasitesi

İnsanlar da dünya üzerinde diğer canlılar gibi popülasyon oluştururlar. İnsan popülasyonu, 20. yüzyıldan itibaren çok hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak kaynaklar aşırı tüketilmeye başlanmış, çevre sorunları ortaya çıkmış, diğer türler tehlike altına girmiş ve bazı canlıların nesilleri tükenmeye başlamıştır. 1950’li yıllarda başlayan insan popülasyonundaki üstel büyüme bu şekilde devam edecek olursa yapılan tahminlere göre 2025 yılında dünya nüfusu 8 milyarı geçecektir. Günümüzde dünya nüfusunun 7 milyar civarında olduğu bilinmektedir ve her yıl dünya nüfusunda Türkiye’nin nüfusu kadar yani yaklaşık 80 milyon artış olmaktadır. Bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi, değişen tarım ve hayvancılık teknolojileri, tıbbi alandaki gelişmeler sonucunda hastalıkların etkilerinin azaltılması ve yaşam süresinin uzaması, insan popülasyonunda diğer canlılarda görülemeyecek bir artışa neden olmuştur.19. yüzyılın sonlarında 1 milyar olan insan popülasyonu, sadece 125 yıl sonra 7 milyara çıkmıştır. Kaynaklar hızla azalırken insan popülasyonunun bu hızla artması sonucu, yeryüzünün aşıma kapasitesine ulaşacağı düşünülmektedir.

Yeryüzünün insan için taşıma kapasitesi nedir?

Bu sorunun cevabı yıllardır bilim insanları tarafından tartışılmaktadır. Yapılan araştırmalarda besin miktarı, yaşam alanları, salgın hastalıklar önemli çevre dirençleri olarak kabul edilmekte ve yapılan tahminlerin ortalaması 10-15 milyar civarında olmaktadır. Taşıma kapasitesinin tahmininde besin, yakıt, kereste, giyinme, ulaşım, haberleşme gibi gereksinimlerin çeşitleri ve miktarları kullanılmaktadır. Taşıma kapasitesini belirleyen bu ihtiyaçların tamamı,“ekolojik ayak izi” kavramı şeklinde özetlenmiştir. Ekolojik ayak izi; bir bireyin, topluluğun ya da faaliyetin tükettiği kaynakların yeniden üretilmesi ve oluşan atıkların bertaraf edilebilmesi için gereksinim duyalan biyolojik olarak verimli toprak ve su alanıdır ve “küresel hektar (kha)” ile ifade edilir. Her ülke için ekolojik ayak izi hesaplanabilir. Aşağıdaki görselde 2009 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre bazı ülkelerin ekolojik ayak izleri görülmektedir.Türkiye’nin ekolojik ayak izi ise dünya ortalamasına yakın olup kişi başına 2,7 kha’dır.

  NASA Açıkladı: Ay’da Kesin Olarak Su Var

Ekolojik Ayak İzi Sıralamasında İlk 10 Ülke

Ekolojik Ayak İzi Sıralamasında İlk On Ülke
Ekolojik Ayak İzi Sıralamasında İlk On Ülke
Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın