Görsel Zeka Testi İle Neleri Ölçebiliriz?

0
706
görüntülenme
Görsel Zeka Testi İle Neleri Ölçebiliriz?
Görsel Zeka Testi İle Neleri Ölçebiliriz?

İnsanın ne kadar zeki olduğu her zaman merak konusu olmuştur. Eğitimciler geleneksel olarak zekayı çeşitli şekillerde tanımlamışlardır. Geleneksel zeka tanımlarında, bazıları zekanın doğuştan getirildiğini, bazıları ise sonradan yaşamla birlikte kazanıldığını iddia ettiler.

Zeka, genel olarak beynin bilgiyi almada hızlı olması ve doğru  analizler yapabilmesi olarak ifade edilmiştir. Bir problemin evreleri arasındaki yeni ilişkileri algılayabilmede çabukluk ve kapasite fazlalığı olarak da tanımlayanlar olmuştur.

İlk defa bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner zeka kavramına farklı bir boyut getirerek ‘çoklu zeka’ kurmanı ortaya atmıştır. Bu kurama göre zeka yedi ayrı boyuttan oluşuyordu ve bunlardan birisi de görsel zeka idi. Bu gelişmeden sonra görsel zekayı ölçmek için görsel zeka testi gündeme geldi.

Görsel zeka, şekillerle, resimlerle düşünebilme, görsel dünyayı algılama, renk ve dokuları zihnin gözleriyle görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Görsel zeka, insan beyninin ilk ifadesi gibidir. Bu zeka türü bireyin çocukluğundan itibaren gelişmeye başlar. Hayal kurabilme, resim yapabilme, çizim yapabilme gibi beceriler, yön bulma duygusu görsel zekanın ürünleridir.

Bireyler kendilerinin görsel zekalarının ne kadar olduğunu merak ettiklerinde, ortaya görsel zeka testleri çıkmıştır. Bu testlerde; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama becerileri ölçülmektedir. Testlerde göz gördükten sonra, beyin ve onun işlevlerinin nasıl olduğu ile ilgili bir sorulara cevap aranır. Görsel hafıza testi ile görsel algılama konusunda zihnimizin ne kadar doğru, ne kadar hızlı işlemler yaptığını ölçmeye çalışırız.

Görsel zekası öne çıkan bireyler daha çok görerek ve gözleyerek öğrenirler. Grafik, diyagram, harita, şekil ve modelleri kolaylıkla yorumlayabilirler. Hafıza testlerinde başarılıdırlar. Origami ve maketler yapabilir ve bir objenin farklı açılardan görünüşünü zihinlerinde canlandırabilirler.

Son zamanlarda internet ortamlarında görsel zeka testi uygulayan sitelerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu testler ile belli yaş aralığındaki bireylerin görsel bellek, sürdürülebilir dikkat, görsel tanıma yeteneği, uzamsal bellek, uzun süreli bellek yetenekleri geliştirilmeye çalışılır.

Görsel hafıza testleri, kişinin her türlü görüntüyü aklında tutma ve mekânsal algı yeteneğini ölçümleyen testlerdir. Görsel hafıza testlerinin bir kısmı performansı ölçmeye dayalıyken bir kısmı da nörolojik rahatsızlıkları saptamaya yöneliktir.

İnternet ortamındaki görsel zeka testlerinin uygulanması uzmanlık gerektirmeyecek kadar basit olarak düzenlenmiştir. Ancak bu testlerin sonuçlarını yorumlamak için psikoloji alanında uzman kişilere ihtiyaç vardır.

Paylaş

Bir Cevap Yazın