Enerji Nedir, Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

0
774
görüntülenme
Enerji Nedir, Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
Enerji Nedir, Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Enerji, bir sistemin ya da herhangi bir cismin iş yapabilme yeteneği olarak nitelendirilmektedir. Enerjinin ölçülmesi direkt olarak bir katkı sağlamadığından dolayı daha çok iş yapabilme yeteneği üzerinde incelemeler yapılmaktadır. Enerjiye olan gereksinim her geçen gün arttığından dolayı zaman içerisinde çeşitli enerji kaynakları bulunmuş ve insanlık yararına kullanılmaya başlanmıştır. Makalemizin devamında enerji çeşitleri nelerdir konusunda detaylı bilgi yer almaktadır.

Güneş Enerjisi

Güneş içerisinde yer alan hidrojen gazı füzyon tepkimeleri sonucunda helyum gazına dönüşür ve ciddi derecede güçlü bir enerji meydana gelir. Bilim dünyasında bu enerjiye güneş enerjisi denilmektedir. Güneşten uzaklaştıkça bu enerji düşse de dünyamıza ulaşan enerji günlük hayatta kullandığımız teknolojik aletleri çalıştırmak için yeterlidir. Güneş enerjisinden günlük yaşantımızdaki aletleri çalıştırma fikri üzerinden yaklaşık olarak 1970’li yıllardan beri durulmaktadır. Zaman içerisinde yapılan ARGE çalışmaları sayesinde güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen çok sayıda sistem geliştirilmiştir. Bu sistemler birçok alanda ucuz enerji temini sağladığından dolayı kullanılmaktadır. Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler geliştirilecek olursa güneş enerjisinin tüm yenilenemez enerji kaynaklarını ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Tabi ki güneş enerjisi denildiği zaman akla sadece elektrik gelmemelidir. Güneş enerjisi ayrıca ısı enersine ve hidrojen enerjisine dönüştürülerek de kullanılmaktadır.

Işık Enerjisi

En büyük ışık kaynağımız güneştir ancak geceleri güneş kendisini göstermediğinden dolayı zaman içerisinde ışığa olan gereksinim artmış ve yapılan çalışmalar sonrasında sanal ışık kaynakları icat edilmiştir. Ampul, günümüzde en çok kullanılan ışık enerjisidir. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştürülmesi prensibine göre çalışır.

Potansiyel Enerji

Herhangi bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji denilmektedir. Bir cismin potansiyel enerjisinden bahsetmek için gerilmiş olmasından ya da yüksekliğinden bahsedilmesi gerekmektedir. Gerilmiş veya sıkıştırılmış olan tüm cisimlerin potansiyel enerjisi bulunmaktadır.

  Astronomi İle İlgili Terimler (Kavramlar) ve Anlamları

Rüzgar Enerjisi

Dünya sürekli bir hava akımı içerisinde yer aldığından dolayı rüzgar enerjisi günümüzün en popüler enerji türlerinden birisi haline gelmiştir. Kurulan rüzgar türbinleri ile hatırı sayılır derecede yüksek olan enerjiler elde edildiğinden dolayı rüzgar enerjisi alternatif enerji kaynaklarının en çok tercih edileni oldu ancak ilk yatırım maliyetinin yüksek olması bu enerji kaynağının ufak adımlar ile ilerlemesine neden olmaktadır. Özellikle Almanya rüzgar enerjisi bakımından zengin bir ülke olduğundan dolayı bu durumu değerlendirmiş ve çok sayıda rüzgar türbini kurarak rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çevirmekte kullanmıştır.

Kimyasal Enerji

Maddelerin tepkimelere sokularak kimyasal reaksiyonlar sonucunda açığa çıkan enerji türüdür. Yanma, yakma gibi reaksiyonlar sonucunda açığa çıkan enerji kimyasal enerji sınıfında yer almaktadır. Günümüzde en güçlü enerji kimyasal enerji olduğundan dolayı birçok ülke özellikle elektrik enerjisi üretiminde kimyasal enerjiden faydalanmaktadır.

Kinetik Enerji

Hareket halindeki cisimlerin sahip oldukları enerjiye denilmektedir. Kinetik enerjiden bahsedebilmek için inceleme altına alınan cismin belirli bir hızının olması gerekmektedir. Tekerlek ve koşan bir çocuk ele alındığında kinetik enerji bariz bir şekilde gözlemlenebilir.

Ses Enerjisi

Ses birçok kişi tarafından enerji türü olarak kabul görmese de yapılan çalışmalar sesin bir enerjisinin olduğunu ortaya koymuştur. Sesin şiddeti arttırıldığında ortamda yer alan camların kırıldığını gören bilim insanları sesin bir enerji türü olduğunu bu sayede bilimsel olarak kanıtlamıştır.

Isı Enerjisi

Cisimlerinde bünyelerinde barındırdıkları sıcaklık dolayısı ile ortaya çıkan enerji türüdür. Her madde her koşulda belirli bir sıcaklığa sahip olduğundan dolayı her koşulda ısı enerjisinden bahsedilebilinir.

Elektrik Enerjisi

Günümüzde en çok kullanılan enerji türüdür. Cisimler içerisinde yer alan elektrik yükleri nedeniyle açığa çıkan enerjidir. Günümüzde en çok kullanılan enerji türü olmasından dolayı tüm enerjilerin babası olarak kabul edildiği de bilinenler arasında yer almaktadır.

  Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler

Jeotermal Enerji

Yer altı sularının magma etkisi ile ısınıp yeryüzüne kızgın buhar halinde çıkması sonucunda ortaya çıkan enerjidir. Jeotermal enerji aktif volkanların olduğu ve fay hatlarının yeryüzüne yakın olduğu kısımlarda yoğun bir şekilde bulunmaktadır. Jeotermal enerji kaynaklarına ülkemizde en çok Ege bölgesinde rastlanır. Bu enerji kaynağı daha çok yaşam alanlarının ısıtılmasında kullanılmaktadır.

Nükleer Enerji

Fisyon veya füzyon adı verilen tepkimeler sonucunda açığa çıkmaktadır. Günümüzde daha çok elektrik üretiminde kullanılsalar da bomba yapımında da kullanıldıkları bilinmektedir. En yüksek ve en verimli elektrik nükleer enerjiden elde edildiğinden dolayı ülkemize de yakın zaman içerisinde nükleer enerji ile çalışan santrallerin kurulacağı bilinmektedir.

Paylaş

1 Yorum

Bir Cevap Yazın